April 24, 2013

Väärinpäin - Upside down

Kaikkihan tietävät tietysti, että täällä Englannissa ajetaan väärällä (heh) puolella tietä. Mutta tiesittekö, että täällä on paljon muitakin asioita, jotka ovat ihan väärinpäin (suomalaisesta näkökulmasta katsottuna siis)? Tässä joitain esimerkkejä.

Everybody of course know that they drive on the wrong (hehe) side of road here in England. But did you know that there are also many other things that are just upside down here (from the Finnish point of view, that is)? Some examples here. 

Ovet. Suomessa ulko-ovi aukeaa ulospäin. Täällä tietysti sisäänpäin. Muutenkin täällä on arkkitehdeillä hiukan erilainen näkemys siitä, mikä on oikea ovien avautumissuunta. Sisäovet kun avautuvat järjestään niin, että ovi avautuu keskelle huonetta. Suomessa ovi avautuu seinää vasten. Tein tästä ihan havainnekuvan :).

Doors. In Finland the front door opens outside. Here: inside, of course. Local architects seem to have a little bit different understanding of the right direction to open doors, at least what comes to their Finnish colleagues. All the doors inside the house seem to open to the centre of the room, whereas in Finland the doors would open towards the wall. Difficult to explain, so I drew a picture to illustrate :)

Eikö vain olekin huone isomman kokoinen ja helpompi kalustaa, kun ovi aukeaa seinää vasten? Meillä tämä englantilainen arkkitehtuuri johti siihen, että ovi lähti kokonaan pois.

Doesn't the room appear to be bigger and isn't it easier to furniture when the door opens towards the wall? Our solution was to remove the doors...

Maito. Kyllä, maito. Kun punainen maito ei olekaan punaista maitoa... Suomessahan punainen on sitä runsasrasvaista ja sininen vähempirasvaista. Täällä tilanne on täysin päinvastoin, punainen maito on tietysti rasvatonta maitoa.

Milk. Yes, milk. So used to the Finnish colours, red means lots of fat, blue means less fat. And here surprise, red means no fat.

Valokatkaisimet. Suomessa valokatkaisija klikataan ylös-asentoon, ja valot syttyvät. Katkaisija painetaan alas, ja valot sammuvat. Täällä: täysin päinvastoin.

Light switches. In Finland you click the switch to up position to switch the lights on. Switch down and  lights off. Here: exactly the opposite.

Vesihanat. Suomessa hana nostetaan ylös ja vesi alkaa valua hanasta. Hana alas ja vedentulo lakkaa. Täällä, no tietysti toisinpäin. Myönnän, tämä on vain meidän keittiön hanamme. Ja useimmitenhan täällä on ne sellaiset kierrettävät vesihanat. Tai siis kaksi, kylmälle ja kuumalle erikseen... Ja sehän taas on ihan eri juttu...

Taps. In Finland you lift the tap up and here comes water. Tap down and end. Here, well, of course the other way around. I must admit that this is just our kitchen tap. And most of the taps here are the type you turn, you know, not the type you lift.

Näin sitä pitää joitakin asioita itsestäänselvinä ja sitten, kun asiat ovatkin toisin, kestää aikansa oppia uusille tavoille. Kun pitää mielen avoinna, niin huomaakin, kuinka asiat eivät ole pelkästään eri tavalla, vaan itse asiassa paremmin. Ei tosin nämä tässä listaamani. Mutta teen näistä ihan oman listan. Sitten, kun niitä on listaksi asti :)

You take so many simple things for granted and when things are different it takes a while to learn the new ways. But if you keep your mind open you might see that the new way can be a better way. Not the ones I have listed here, though. But I will make another list.


No comments:

Post a Comment